Ergonomie


Aplikací vhodných metod, teorie i dat zlepšuje lidské zdraví, pohodu i výkonnost. Zlepšování ergonomie ve firmách je třeba chápat jako trvalý proces směřující ke zvýšení kvality, produktivity a snížení nemocnosti a fluktuace v důsledku nevhodných pracovních podmínek. Naše rady ocení zejména bezpečnostní technici, projektanti, průmysloví inženýři, LEAN manažeři, pracovníci, kteří plánují a řídí výrobu.

Co je ergonomie?


Ergonomie (z řečtiny ergo práce a nomos zákon) vznikla jako obor zabývající se optimalizací potřeb člověka v pracovním prostředí a v jeho pracovních podmínkách.

Ergonomie je vědní obor, který komplexně a systémově řeší systém (člověk – technika – prostředí) s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka.Nabízíme kurzy ergonomie


 • Seminář ERGONOMIE
 • Základy průmyslové ERGONOMIE


 • Nabízíme poradenství v oblasti ergonomie


 • Optimalizace pracovišť z ergonomického hlediska
 • Hledání potenciálu pro zlepšení pracovních podmínek
 • Manipulace s břemeny
 • Legislativa ČR a SR vztahující se k ergonomii
 • Nemoci z povolání
 • Legislativa ČR a SR, ergonomické normy a směrnice
 • Ergonomický audit pomocí MTM-EAWS • Cíl ergonomie


  Správnou implementací legislativy vztahující se k ergonomii je dosaženo optimálních pracovních podmínek ve vztahu k anatomickým a výkonnostním možnostem člověka. Vytváří se efektivní pracoviště a tím se předchází zdravotním problémům souvisejících s prací.

  Úpravou pracovišť , způsobů provádění práce, používání předmětů a nástrojů odpovídající pohybovým možnostem a rozměrům lidského těla dochází k naplňování cílů ergonomie. Splněním všech ergonomických ukazatelů lze plně využít potenciálu pracovníka, což optimalizuje a zefektivňuje pracovní procesy.

  Kontaktuje nás!


  Máte nějaké otázky? Náš tým je připravený na ně odpovědět.

  Zadejte Vaše jméno
  Zadejte Vaší emailovou adresu
  Špatný tvar emailu
  Zadejte Váš telefon
  Zadejte vaší zprávu